Yohannesburqda jurnalistlər üçün konfrans! (xərclərin tam ödənilməsi)