Ayın bəyənilən layihəsi – Ucqar kəndin gənc müəllimi / Qalib Kazımlı