Azərbaycanda tələbələrarası ilk Velo-polo yarışı keçirildi