“Sahibkarlıq fəaliyyətinin gənclər arasında təşviqi” layihəsi çərçivəsində ilk tədbir keçirilmişdir