Sağlam gənclik – parlaq gələcək layihəsi uğurla həyata keçirilib.