11%

İlkin təqdimat

Dövlət Qeydiyyatı haqqında Şəhadətnamədə olduğu kimi

Bir neçə rayonu seçə bilərsiniz

(təşkilat ən azı 2 il ərzində 3 layihə həyata keçirməlidir)

Tarix (layihənin keçirildiyi il göstərilməklə) / Layihənin adı / Layihə haqqında qısa məlumat / Layihənin coğrafiyası / Donor / Ayrılan məbləğ

Təşkilatın son 12 ay ərzində həyata keçirdiyi fəaliyyətlərin qısa məzmunu, məqsədi, əhatə dairəsi, əldə edilən konkret nəticələri haqqında məlumatları dolğun şəkildə qeyd edin və tədbirlərin şəkillərini əlavə edin

Layihənin təsviri

Layihənin adı aydın və konkret olmalı, layihənin ideyasını təqdim etməlidir.

Təşkilat tərəfindən təqdim olunan layihənin istiqaməti üzrə həyata keçirilmiş proqram, layihə və tədbirləri göstərməklə ətraflı məlumat verin.

Digər

Layihənin əsas mahiyyətini 1500 simvoldan çox olmamaq şərti ilə ifadə edin

Layihədə həll etmək istədiyiniz problem, onun aktuallığı haqqında 1500 simvoldan çox olmamaq şərti ilə məlumat verin

Layihənin məqsədini 500 simvoldan çox olmamaq şərti ilə aydın və ölçülə bilən (SMART) formada göstərin.

Layihənin qarşıya qoyulan vəzifələrini 1500 simvoldan çox olmamaq şərti ilə aydın göstərin

Layihənin ünvanlandığı gənclər qrupu haqqında məlumat verin. Onları layihəyə hansı formada cəlb edəcəyinizi, habelə yaş hədlərini və sayını 1000 simvoldan çox olmamaq şərti ilə göstərin

Nəzərə alın ki, həll edilməsi nəzərdə tutulan problemlə layihənin həyata keçiriləcəyi coğrafi ərazi arasında bağlılıq olmalıdır.

Layihənin həyata keçiriləcəyi ölkə və şəhərin adını qeyd edin.CTRL düyməsini sıxaraq bir neçə ölkə seçə bilərsiniz.

Ölkələr üzrə şəhər adlarını qeyd edin

Layihə çərçivəsində əməkdaşlıq edəcəyiniz qurumlar olacağı təqdirdə, onlar haqqında məlumatları qeyd edin

Tərəfdaşın adı / Əlaqələndirici şəxs (adı və soyadı) / Əlaqə vasitəsi / Telefon / E-mail / Tərəfdaş olaraq layihədə rolu

Layihənin təşkili

Qarşıya qoyulan məqsədə çatmaq üçün 10000 simvoldan çox olmamaq şərti ilə hansı mərhələlərdə hansı fəaliyyətlərin yerinə yetiriləcəyini ardıcıllıqla qeyd edin və hər bir fəaliyyətin qısa şərhini verin

Sosial şəbəkələrdə, mediada və digər alətlər vasitəsi ilə layihənin təbliği və tanıtımını necə aparacağınızı 1500 simvoldan artıq olmamaq şərti ilə təsvir edin

Layihənin icrasına cəlb olunacaq şəxslərin adı, soyadı, layihədə vəzifəsi və təşkilatda vəzifəsi

Layihənin nəticələri

Layihənin icrasından əldə olunacaq konkret nəticələri ardıcıllıqla, 500 simvoldan çox olmamaq şərti ilə qeyd edin. Minimum 3, maksimum 10 nəticə göstərilə bilər

Layihənin müvəffəqiyyətini qiymətləndirmək üçün keyfiyyət və kəmiyyət indikatorlarını ardıcıllıqla, 1500 simvoldan çox olmamaq şərti ilə təqdim edin

Layihənin icrası başa çatdıqdan sonra onun davamlılığının təmin olunması istiqamətində görəcəyiniz işləri konkret olaraq, ardıclılıqla, 1500 simvoldan çox olmamaq şərti ilə qeyd edin

Təşkilatın rəhbəri haqqında məlumat

http://facebook.com/youthfundaz

Layihənin rəhbəri haqqında məlumat

http://facebook.com/youthfundaz

Layihənin mühasibi haqqında məlumat

Layihənin büdcəsi

Layihənin icrası üçün tələb olunan məbləği qeyd edin. (yalnız rəqəm daxil edin)

ƏLAVƏ 3 – Büdcə formasını buradan yükləyin:

Mənbənin adı və ayrılan məbləğ göstərilməklə

SƏNƏDLƏR

ƏLAVƏ 2 – İcra Planını buradan yükləyin:

Layihəyə əmək və xidməti müqavilə ilə cəlb edilən işçilərin CV-ləri tam həcimdə təqdim olunmadığı təqdirdə ərizə natamam hesab olunur. Maksimum 10MB həcmində ümumilikdə 10 PDF formatında sənəd yüklənə bilər

Təqdimat, layihənin ətraflı təsviri, zəmanət məktubu və sair. Maksimum 10MB həcmində ümumilikdə 10 PDF, PPT, PPTX formatında sənəd yüklənə bilər

PDF və ya JPG formatında 2 MB həcmində