“İnformasiya cəmiyyətinin təməli – Gənclər və Elektron Hökumət” layihəsi uğurla yekunlaşdırıldı