Gənclər narkomaniyaya qarşı mübarizəyə səfərbər edilir