“Bizim sahibkarlıq fəaliyyətimiz (Enactus)” beynəlxalq proqram üzrə VIII Milli Yarış keçirilib