“Belarus-Azərbaycanlı Gəncləri” (AMB) Hərəkatı görüşlər keçirir