“Məktəblilərin yaşıl şəbəkəsi” adlı layihə həyata keçirilmişdir