“Region gənclərindən ictimai fəallığa ilk addım” layihəsi keçirilmişdir