“100 yaşlı Cümhuriyyət: yaradıcı gənclərin gözündə və sözündə” adlı layihəyə yekun vurulmuşdur