“Maliyyə savadlılığı” adlı layihə reallaşdırılmışdır