Qürbətdən Vətən Sədaları adlı layihə həyata keçirilmişdir.

Azərbaycan