Tələbələr arasında “Open education” üzrə seminarlar təşkil edilmişdir