Gənc tədqiqatçılar üçün elmi data bazalar haqqında seminar keçirilib