“Intern Academy” təcrübə proqramı həyata keçiriləcək