Azərbaycanda gənclər işi sahəsində beynəlxalq təhsil səfəri yekunlaşıb