Azərbaycanlı gənclər ABŞ-da böyük qələbə qazanmışdır