Page 1 of 7

TƏŞKİLAT HAQQINDA ÜMUMİ MƏLUMAT

Dövlət Qeydiyyatı haqqında Şəhadətnamədə olduğu kimi

Təsis yığıncağının keçirildiyi və təsis qərarının verildiyi tarix

Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyinin Qeyri-Kommersiya Qurumlarının Dövlət Reyestrində qeyd edilən tarix


Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyinin Qeyri-Kommersiya Qurumlarının Dövlət Reyestrində qeyd edildiyi ünvan


Təşkilatın digər fəaliyyət istiqamətini qeyd edin

Təşkilatın bölmələri, şöbələri, onların tərkibi, yerləşdirilməsi, asılılığı və qarşılıqlı əlaqəsini göstərməklə

Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyinin Qeyri-Kommersiya Qurumlarının Dövlət Reyestrində qeyd edildiyi kimi

Təşkilatın, təşkilat əməkdaşlarının indiyə qədər əldə etdiyi nailiyyətlər (dövlət mükafatları, tərifnamə, təşəkkürnamə, sertifikat və s.) haqqında ətraflı məlumatı qeyd edin. Məlumatda mükafatların verilmə səbəbin, tarixin, hansı dövlət və ya özəl qurum və ya təşkilat tərəfindən verildiyin göstərməklə

Təşkilatın il ərzində həyata keçirdiyi fəaliyyətlərdə əhatə etdiyi gənclərin sayıƏlaqələndirici şəxsin informasiyaları


Əlaqələndirici şəxsin informasiyaları


Əlaqələndirici şəxsin informasiyaları


Əlaqələndirici şəxsin informasiyaları


Əlaqələndirici şəxsin informasiyaları

Təşkilatın təsisçiləri

Təşkilatın icra orqanlarının tərkibi

Təşkilatın nəzarət-təftiş komissiyasının üzvləri

Təşkilatın sədri haqqında məlumat

Hazırda təşkilatın qanuni təmsilçisi olan şəxs

Əlaqələndirici şəxs haqqında məlumat

Təşkilatın sədri olmadığı halda təşkilatın işlərindən məsul olan və lazım olduğu halda bütün sualları cavablandıra bilən şəxs

Təşkilatın texniki resursları haqqında məlumat

Təşkilatın balansında və ya istifadəsində olan resurslar, mal və materiallar


Ofis imkanları

KV2

Təşkilatın digər texniki imkanları

sayı

sayı

sayı

sayı

sayı

sayı

sayı

sayı

sayı

sayı

sayı

sayı

sayı

sayı

Təşkilatın insan resursları haqqında məlumat

Təşkilatın daimi fəaliyyət göstərən işçi heyəti

Daimi olaraq təşkilatdan məvacib alan və tam iş günü işləyən işçilər haqqında məlumat

Layihələr müddətində fəaliyyət göstərən işçilərin sayı

Maliyyələşdirilən layihələr çərçivəsində əmək və ya xidməti müqavilə əsasında işləyən işçilər haqqında məlumat

Təşkilatda fəaliyyət göstərən könüllülər

Təşkilatın və ya layihənin işlərininin görülməsi üçün cəlb edilən, əmək haqqı ödənilməyən, tam gün və ya xüsusi qrafiklə fəaliyyət göstərən şəxslər haqqında məlumat

Təşkilatın tərəfdaşları və üzv olduğu qurumlar haqqında

Üzv olduğu yerli təşkilatın adı / üzv olduğu il

Beynəlxalq təşkilatın adı / Əlaqə vasitəsi / Üzv olduğu il / Üzvlük statusu

Sənədlər

Aşağıda qeyd olunan sənədlərin skan olunmuş sürətləri yüklənilir PDF formatda

PDF formatında max 3 MB

PDF formatında max 3 MB

PDF formatında max 3 MB

Elektron sistem hesabı

Təşkilatın Gənclər Fonundakı elektron sistem üçün hesabın yaradılması

Sistemə daxil olmaq və digər bildiriş, məlumatların alınması üçün istifadə olunacaq

Gənclər Fondunun elektron sisteminə daxil olarkən istifadə olunacaq

Təkrar şifrənizi daxil edin

Təşkilatın telefon nömrəsi

Təşkilatın faks nömrəsi

Təşkilatın veb sayt ünvanı

Təşkilatın facebook səhifəsi

Təşkilatın twitter səhifəsi

Təşkilatın instagram səhifəsi