Gənclər Fondundan qrant alan layihələrin icrasına başlanılır