Azərbaycan Gənclər Fondunun dəstəyi ilə 1-ci Milli Tərcümə Forumu həyata keçirilmişdir