Təhsil xərci üçün müraciət edənlər: 872
Təhsil xərci elan edildiyi müddətdə qeydiyyat: 3541