LAYİHƏ TƏDBİRLƏRİNİN ELEKTRON QEYDİYYATI PƏNCƏRƏSİ

Azərbaycan Respublikasının Gənclər Fondu tərəfindən maliyyələşdirilmiş qrant müsabiqəsi və müsabiqədənkənar layihələrin icrasının yekunları ilə bağlı resipiyentdən tələb olunan sənəd və materialların siyahısının II.11-ci bəndinə əsasən layihənin açılışı zamanı və layihə üzrə bütün tədbirlərdə Fondun iştirakı resipiyent tərəfindən təmin edilməli və müvafiq şərait yaradılmalıdır. Layihədə nəzərdə tutulmuş tədbirlərin keçirilmə yeri və vaxtı barədə azı 10 (on) iş günü əvvəl Fonda yazılı şəkildə və ya Fondun rəsmi internet səhifəsi (www.youthfoundation.az) vasitəsi ilə məlumat verilməlidir. Fonda məlumatın verilməsini təsdiq edən sənəd (göndərilən məktubun sürəti və ya Fondun rəsmi internet səhifəsi vasitəsi ilə müraciətin daxil olması barədə bildiriş) daha sonra təsviri hesabata əlavə olunmalıdır.

Please log in to view your upcoming appointments.

July 2024
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4