brazzers

GƏNCLƏR TƏŞKİLATLARI

Layihə təklifinin təqdim edilməsi üçün ilk növbədə Fondun rəsmi internet səhifəsində qeydiyyatdan keçməlisiniz.Suallara müvafiq qaydada cavab verməli və qarşısındakı xanalarda qeydlər aparmalısınız.

Müraciətiniz Fonda göndərildikdən sonra, 7 (yeddi) iş günü ərzində elektron poçt vasitəsi ilə cavab veriləcəkdir. Bundan sonra Sizə daimi “Qeydiyyat kodu” və “Şifrə” təqdim olunacaqdır. Təhlükəsizlik üçün Fond tərəfindən təqdim olunan “Şifrə”ni istədiyiniz simvol və rəqəmlərə dəyişdirə bilərsiniz.

FƏRDİ ŞƏXSLƏR

Layihə təklifinin təqdim edilməsi üçün ilk növbədə Fondun rəsmi internet səhifəsində qeydiyyatdan keçməlisiniz.Suallara müvafiq qaydada cavab verməli və qarşısındakı xanalarda qeydlər aparmalısınız.

Müraciətiniz Fonda göndərildikdən sonra, 7 (yeddi) iş günü ərzində elektron poçt vasitəsi ilə cavab veriləcəkdir. Bundan sonra Sizə daimi “Qeydiyyat kodu” və “Şifrə” təqdim olunacaqdır. Təhlükəsizlik üçün Fond tərəfindən təqdim olunan “Şifrə”ni istədiyiniz simvol və rəqəmlərə dəyişdirə bilərsiniz.

Elan olunmuş qrantlar, Hesabat, Nəticələr və digər xidmətlərdən istifadə etmək üçün hesabınıza daxil olun