Gənclər biganə dünya ictimaiyyətinə etiraz edirlər