“Ətraf mühitin qorunması və ekoloji maarifləndirmə” adlı layihə keçirilib