“Sahibkarlığa gənc baxış” layihəsinin açılış mərasimi həyata keçirildi

Azərbaycan