“Azərbaycan dilinin təbliğatında nitq mədəniyyətinin rolu” layihəsi çərçivəsində təlim keçirilmişdir

Azərbaycan