“Tariximizin dərin izləri” layihəsinə yekun vurulmuşdur