“Gənc Turizm Sahibkarı” layihəsi çərçivəsindəyekun tədbir həyata keçirilmişdir