“Gələcək kitablarla qurulur” layhəsi çərçivəsində növbəti tədbir keçirilmişdir