“Gənclərə Azərbaycan Tarixinin aşılanması“ intellektual yarışması həyata keçirilmişdir