“Ekoloji anomal dəyişmələrdə zəlzələlərin, palçıq vulkanlarının, sürüşmələrin təsirinin nəzərə alınması və əhalinin maarifləndirilmə-si” adlı layihə keçirilmişdir