Gənclər biomüxtəliflik və ətraf mühitlə praktiki olaraq tanış olacaqlar