Gənclər Fondu BMT-da təsis olunan mükafata layiq oldu