“Peşə-Gələcəyimizin Təminatıdır” layihəsi həyata keçirilmişdir