CES (Caspian Engineers Society) Gənc Mühəndislərin Forumunu keçirir