Fərhad Hacıyev: “Gənclərin necə tərbiyə olunması qarşıda duran mühüm vəzifələrdən biridir”