“Gənclər Təşkilatları üçün Milli Mühasibat Uçotu Standartlarına keçid” adlı layihə davam edir