“Yeni İdarəçilər Məktəbi” fəaliyyətini davam etdirir