Bölgələrdə ecazkar oyunlar üzrə seminarlar başlanmışdır