“Ədəbiyyat Şəbəkəsi” Qubada kitab flashmobu keçirib