“Gənc Ekoloqların Yaşıl Düşərgəsi” adlı ekoloji layihə keçirilir