“Bələdçi xidməti sahəsində peşəkar gənclərin hazırlığı” adlı təlim kursu yekunlaşıb