Azərbaycana səfər etmiş xarici yazarlara “şükran bəlgəsi” təqdim edilib