Latın Amerikasından gələn nümayəndə heyəti ilə görüşlər keçiriləcək