«Fövqəladə vəziyyətlərdə təhlükəsizlik tədbirlərinin gənclər arasında təbliği» layihəsi keçirilir