“Gənclər arasında sosial iş təcrübəsinin artırılması” layihəsi keçirilib